Welkom bij Emotieregulatie!

Voel je je gevangen door je emoties? Verpest stress je leven? Wil je je welzijn en je levenskwaliteit op het werk verbeteren? Klaar om een persoonlijke ontwikkelingscoaching voor je welzijn te volgen met NVC van Marshall Rosenberg? Wil je een persoonlijke ontwikkelingscoaching proberen met Emotieregulatie en NVC?

Wij hebben oplossingen voor u, begin met ons programma hieronder!

Ontdek onze workshop en training die je zullen helpen jezelf te verbeteren om zo je beste zelf te bereiken.

Wat is Compassionate-Nonviolent Communication (NVC)?

Het is meer een manier van leven dan alleen een hulpmiddel. Het helpt op elk gebied van iemands leven. Het draait om spreken op een manier die compassie en begrip opwekt in jezelf en met anderen.

Het helpt moeilijke gesprekken aan te gaan met meer welwillendheid en minder schadelijke emoties.

Wij hebben u nog meer opleidingen te bieden!

Als u onze opleidingen over professionele ontwikkeling op het gebied van communicatie en management wilt ontdekken, dan zien wij u graag op Theatre Moderne

Théatre Moderne
http://www.communication-training.be

Onze Online Training over Welwillende & Digitale Communicatie

Ontdek onze Opleiding gemaakt voor u

Benevolent Communicatie (NVC) Praktijk Workshop

Een workshop van ontdekkingen, uitwisselingen en praktijken om vanuit uw dagelijkse situaties met een theoretische inbreng naar de ontmoeting tussen uzelf en de ander te gaan. NVC of de welwillende communicatie van Marshall Rosenberg zal u toelaten uw luister- en spreekvaardigheid te ontwikkelen, en zelfs uw bemiddelingsvaardigheid. De NVC workshop zal u toelaten om :

 • Uw conflicten om te zetten in een constructieve dialoog
 • Zich durven uit te drukken en weten hoe te luisteren met vriendelijkheid
 • Zorg te dragen voor uw communicatie
 • Uw communicatie te verbeteren om conflictsituaties te bezweren en kalm te benaderen.
 • Toegang tot « best practice » sheets en « tutorial » video’s online
 • Inter-sessies en persoonlijke afstandstraining
 • Oefeningen om de instrumenten van Geweldloze Communicatie te integreren
 • Rollenspelen over alledaagse of professionele situaties
 • Beoordeling: een evaluatie van de cursus

Aan het einde van de opleiding zult u vooruitgang geboekt hebben en beter in staat zijn om :

 • Een kwaliteitsvolle band met uzelf en anderen te ontwikkelen.
 • Empathische luistervaardigheden te ontwikkelen.
 • Neutrale waarnemingen kunnen doen om u open te stellen voor niet-oordelende communicatie.
 • Weten hoe gevoelens en behoeften op een verantwoorde manier te uiten.
 • Hindernissen die leiden tot conflicten of stress kunnen identificeren en leren overwinnen.
 • Moeilijke emoties kunnen hanteren en zich bewust worden van lichaamsaanduidingen.

Op verzoek, neem contact met ons op

Dankzij een systeem van interactieve videoconferenties en een sterke betrokkenheid van de deelnemers, interageren de lerenden live met de trainer die documenten verstuurt, de werkgroepen en de coaches organiseert, maar ook met de andere deelnemers, vaak in paren.

Een interactieve en ludieke lesmethode met rollenspelen, het gebruik van acteertechnieken, het Non Violent Communication-proces en deskundige en gecertificeerde coaches en trainers.

Neem contact met ons op voor meer informatie over abonnements en tariefkosten.

Contacteer ons
Inschrijvings

9 weken-Online Opleiding van Welwillende & Digitale Communicatie geïnspireerd door Geweldloze Communicatie

Ik bied je een leertraject om het beste van jezelf te ontdekken

Het doel van de online cursus is om een dialoog te creëren waarin iedereen zich meegenomen voelt. Dat wil zeggen dat de online communicatiecursus gaat over de basis om je communicatie te verbeteren en een andere keuze te maken dan je huidige.

Wij zullen de sleutels van succes voor een dialoog met anderen bestuderen.

 • Een voortgangsformulier met een zelfevaluatie aan het begin
 • De creatie van uw videopresentatie
 • 8 interactieve videoconferenties (virtuele klas) van ongeveer 120 minuten per thema, gevolgd door evaluatievragenlijsten om het niveau van de theoretische kennis te meten
 • 8 zelfevaluaties van 30 minuten met leer- en voortgangspunten
 • Toegang tot « best practices »-fiches en online « tutorial »-video’s
 • Coaching sessies van ongeveer 45 minuten: coaching van tools of professionele situaties
 • Toegang tot een ondersteuningsgroep op Linkedin
 • Inter-sessies en persoonlijke training op afstand: persoonlijk werk tussen de 4 videoconferenties met de hulp van uw partner om uw toespraken in de klas voor te bereiden en te verbeteren
 • Beoordeling: Een evaluatie van de opleiding en de trainer

Formules: gegroepeerd over 4 dagen, zonder of met coaching, of gespreid over 1 tot 3 weken

8 masterclasses van ongeveer 120 minuten zijn inclusief een tijd om vragen van deelnemers te beantwoorden.

Er worden praktijklessen georganiseerd tussen de cursisten en er wordt coaching van 45 minuten voorgesteld om de inhoud van de opleiding beter te assimileren.

Deze lessen zijn gebaseerd op een afwisseling van theoretische bijdragen, gepersonaliseerde oefeningen, praktische en concrete gevallen die eigen zijn aan de onderneming.

Aan het einde van de opleiding zult u vooruitgang geboekt hebben en beter in staat zijn om :

 • Een kwaliteitsvolle band met uzelf en anderen te ontwikkelen.
 • Empathische luistervaardigheden te ontwikkelen.
 • Neutrale waarnemingen kunnen doen om u open te stellen voor niet-oordelende communicatie.
 • Weten hoe gevoelens en behoeften op een verantwoorde manier te uiten.
 • Hindernissen die leiden tot conflicten of stress kunnen identificeren en leren overwinnen.
 • Moeilijke emoties kunnen hanteren en zich bewust worden van lichaamsaanduidingen.

Op verzoek, neem contact met ons op

Dankzij een systeem van interactieve videoconferenties en een sterke betrokkenheid van de deelnemers, interageren de lerenden live met de trainer die documenten verstuurt, de werkgroepen en de coaches organiseert, maar ook met de andere deelnemers, vaak in paren.

Een interactieve en ludieke lesmethode met rollenspelen, het gebruik van acteertechnieken, het Non Violent Communication-proces en deskundige en gecertificeerde coaches en trainers.

Neem contact met ons op voor meer informatie over abonnements en tariefkosten.

Raak vertrouwd met onze methoden en instrumenten

6 zilveren regels voor non-verbale communicatie
8 gouden regels voor een gestructureerde en impactvolle speech
Emotionele regulatie om stress te beheersen
Gecertificeerd trainer-coach bij Théâtre Moderne, Qualiopi gecertificeerd
Persoonlijke en duo-coaching voor individuele ontwikkeling
Theater instrumenten om te overtuigen via emoties
Kleine leergroep: 6
Educatieve video’s en follow-up vragenlijsten
Rollenspel situaties en video’s
Geweldloze Communicatie om een welwillende interactie te creëren
Contacteer ons
Inschrijvings

Individuele Coaching met NVC en Emotionele Regulatie

Wij begeleiden u bij de verwezenlijking van uw levensproject, evenals bij de verbetering van uw relatie met anderen voor verrijkende en vervullende relaties.

 • Wenst u uw verlangens te verduidelijken en acties te vinden die aangepast zijn aan hun realisatie?
 • Wilt u dat er met empathie naar u geluisterd wordt?
 • Wilt u in contact komen met uw diepste aspiraties en met de ander?

Met onze individuele coaching en bemiddeling, vindt u uw levensmomentum en verbindt u zich meer met uzelf en anderen!

Individuele coaching door middel van Non Violent Communication, Tipi Emotie Regulatie en theatrale technieken bieden je de ervaring van een innerlijke reis, van en naar de natuurlijke wijsheid van het hart.

Ik help u bij uw problemen naar een duurzame oplossing. Ik bied coaching of therapeutische begeleiding, naargelang uw behoeften, bij specifieke persoonlijke of professionele moeilijkheden.

Daarnaast bied ik u tijdens een coaching of therapeutische begeleiding een theoretische bijdrage en oefeningen aan. Dit om tussen de sessies door autonoom vooruitgang te kunnen boeken.

« Begeleid u op een persoonlijke manier naar uw welzijn »

1 - Coaching & Accompagnement Therapeutique

Ik moedig u aan om u te concentreren op de huidige situatie in plaats van op uw verleden. Zodat ik me kan concentreren op hoe u zich nu aanpast. De ervaring van de coachingsessie is een proces van ontdekking, evolutie en integratie. Je leert jezelf kennen en mobiliseert je hulpbronnen.

We handelen vaak op de automatische piloot, gebeurtenissen rondom ons, gedachten, gevoelens en gewaarwordingen waarvan we ons misschien slechts vaag bewust zijn, kunnen oude gewoonten in gang zetten. Deze gewoonten zorgen ervoor dat we handelen zonder dat we daar echt toe besluiten.

We hoeven ons niet te laten meeslepen in dezelfde mechanismen die in het verleden problemen hebben veroorzaakt.

« MEN LOST GEEN PROBLEEM OP MET DE MANIER VAN DENKEN DIE HET VOORTBRACHT » ALBERT EINSTEIN

Met een coaching of een therapeutische begeleiding, leer wat het geluk is van jezelf te zijn :

 • Beslis om gelukkig te zijn
 • Herontdek het plezier van het leven
 • Ontdek uzelf door u open te stellen voor uw innerlijke zelf
 • Herontdek de vitale impuls
 • Hou van jezelf, hou van het leven en van anderen, schep banden
 • Herontdek de moed om jezelf te zijn
 • Durf de dialoog met anderen aan te gaan en zorg voor relationele kwaliteit

Er is geen langere of mooiere reis dan de reis die naar jezelf leidt, ook al is die niet altijd comfortabel.

Coaching & Développement personnel

Coaching

De individuele coaching kan betrekking hebben op persoonlijke of professionele kwesties

De doelstellingen die tijdens het eerste gesprek samen worden bepaald, bepalen het aantal sessies (gemiddeld 1 tot 15 sessies) gedurende een samen te bepalen periode.

Tijdens de coachingsessies geef ik u advies en steun bij uw problemen. Ik zal u helpen om met een frisse blik naar uzelf en uw omgeving te kijken en in uzelf de middelen te vinden om uw doelen te bereiken.

De oplossingen liggen in jou. Laten we ze samen aan het licht brengen.

Coaching omvat een breed scala aan onderwerpen zoals :

Therapeutische ondersteuning

Therapeutische steun betreft complexere problemen die grondiger moeten worden behandeld.

Het is een proces waarin je leert je eigen motivatie op te bouwen om eruit te komen.

Het is een vervolg op middellange of lange termijn. Als therapeut zal ik u begeleiden om u door de ups en downs van uw leven te helpen. Samen zullen we uw persoonlijke hulpbronnen naar boven halen om uw levenskwaliteit te verbeteren.

De therapeutische begeleiding om u te helpen :

Ik pas me aan aan uw behoeften:

Stress- en emotiebeheersing

U lijdt aan stress, angst, bezorgdheid of zelfs fobieën. Je bent boos en/of snel geïrriteerd. Je emoties hebben de controle over je leven genomen.

Communicatie met anderen

U heeft relationele moeilijkheden, tijdens conflicten bent u agressief of juist op de vlucht geslagen of verlamd.

Persoonlijke Ontwikkeling

Het ontbreekt u aan zelfvertrouwen en zelfrespect, uw verlegenheid bederft uw leven, u raakt in paniek bij het idee uw ideeën te moeten blootleggen.

Welzijn op het werk

Je hebt geen vertrouwen in jezelf en je capaciteiten, je hebt relationele problemen op het werk, je voelt je misselijk als je naar je werk gaat en je bent bang om een burn-out te krijgen.

Doelstellingen :

 • Een oplossing of oplossingen vinden die rekening houden met de emoties en behoeften van de verschillende partijen.
 • Conflicten pacificeren.
 • De partijen mondig maken door hen zelf een oplossing te laten vinden.
 • Gehoord en begrepen worden door de andere partij.
3 - Coaching & Accompagnement Therapeutique

Onze hulpmiddelen

HET EMOTIEREGULATIE-INSTRUMENT TIPI
Gebaseerd op het werk van Luc Nicon, is Emotionele Regulatie een natuurlijk vermogen van het lichaam om zichzelf te reguleren.

Na de identificatie van ons vermogen tot Emotieregulatie heeft Luc Nicon tussen 2003 en 2006 een studie uitgevoerd. Bij deze studie waren 300 mensen betrokken die leden aan emotionele nood (het ervaren van negatieve emoties zoals fobie, angst, stress, inhibitie, depressie en prikkelbaarheid) om zijn ontdekking te valideren.

Emotionele regulatie, TIPI, kan worden gedefinieerd als het lichaamsbewustzijn dat optreedt wanneer men aandacht schenkt aan het huidige moment aan zijn lichaam wanneer het emotioneel geprikkeld wordt. Vervolgens volgt men de beweging van het lichaam doelbewust en zonder oordeel, totdat de gewaarwordingen getransformeerd zijn en het lichaam zich ontspant.

 

 » Bewust zijn «  betekent ervaringen laten stromen met nieuwsgierigheid, openheid en acceptatie in plaats van te proberen ze te controleren (Brewer en al. 2018).

WELWILLEND COMMUNICATIEMIDDEL GEÏNSPIREERD DOOR GEWELDLOZE COMMUNICATIE
Accompagnement en gestion des conflits avec la Régulation Émotionnelle & la CNV

Geweldloze Communicatie werd in 1960 opgericht door een therapeut en universitair docent genaamd Marshall Rosenberg.

De NVC of ook wel Medelevende Communicatie genoemd is een uitdrukking die de communicatie die we nodig hebben vergemakkelijkt. Hetzij om informatie uit te wisselen of om conflicten op te lossen in een vredig klimaat.

Contacteer ons
Inschrijvings
Formation Art Oratoire & Prise de parole en ligne

Onze gecertificeerde trainer

Istvan Van Heuverzwyn, gecertificeerd trainer en mentor in ICPF-PSI communicatie, gecertificeerd trainer in emotieregulatie  » TIPI  » en volgt het CNV-certificeringstraject sinds 2013.

Hij heeft ook het volledige traject van individuele coaching met Geweldloze Communicatie gevolgd.

Contacteer ons
Logo de certification Qualiopi
Logo Regulation Emotionnelle
Logo Théâtre Moderne